MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/09/18

Lietuvos žemdirbystės instituto Taryba informuoja

apie viešą konkursą
instituto direktoriaus pareigoms užimti

Išsamiau – Valstybės žinių priede Informaciniai pranešimai (2008 m. rugsėjo 12 d. Nr. 69(1), p. 55) arba instituto interneto svetainėje http://www.lzi.lt)

Papildoma informacija teikiama tel. (8 ~ 347) 37271, 37275, el. paštu virgis@lzi.lt.

Instituto tarybaLietuvos žemdirbystės instituto Taryba informuoja


apie viešą konkursą
Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus vedėjo pareigoms užimti

Išsamiau – Valstybės žinių priede Informaciniai pranešimai (2008 m. rugsėjo 12 d. Nr. 69(1), p. 54) arba instituto interneto svetainėje http://www.lzi.lt)

Papildoma informacija teikiama tel. (8 ~ 347) 37271, 37275, el. paštu virgis@lzi.lt.


Instituto taryba


 

GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS INSTITUTAS (GGI)


skelbia konkursą instituto direktoriaus pareigoms užimti.


Kandidatas į Geologijos ir geografijos instituto direktorius turi būti:


– Lietuvos pilietis;
– aktyvus geologijos, geografijos ar kitų gamtos mokslų mokslininkas;
– turintis vadovavimo moksliniams tyrimams ir kolektyvams patirties;
– susipažinęs su mokslinę veiklą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje reglamentuojančiais teisės aktais;
– konkurso dieną ne vyresnis kaip 65 metų amžiaus.


Kandidatas į Geologijos ir geografijos instituto direktorius pateikia šiuos dokumentus:


– asmens dokumento kopiją;
– mokslų daktaro (habilituoto daktaro) diplomo kopiją;
– gyvenimo aprašymą;
– mokslinių publikacijų sąrašą, kuriame pažymėtos svarbiausios;
– Geologijos ir geografijos instituto raidos koncepcijos metmenis;
– geologijos ir geografijos mokslų plėtojimo Lietuvoje viziją.

Kandidatų į GGI direktorius dokumentai priimami 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo spaudoje.

Dokumentai pateikiami GGI moksliniam sekretoriui arba siunčiami registruotu laišku (Geologijos ir geografijos institutas, T. Ševčenkos g. 13, LT-03223, Vilnius).


Instituto tarybos pirmininkas