MOKSLASplius.lt

Džiugina dainų skambesys

 Mane, profesionalią muzikę, domina naujai kuriamos dainos. Juozo Elekšio šešioliktoje knygoje Kas, mergaite, tau dainuos? vėl pateikiamas pluoštas jo žodžiams sukurtų dainų. Su Juozu bendrauju dažnai – mokytojų namų didžiojoje salėje dalyvavau koncerte, kur pristatytos dvi knygos: Jurgio Gaižausko ir Juozo Elekšio Metai bei Jurgio Gaižausko, Juozo Elekšio, Sonatos Tamašauskaitės ir Ipolito Petrošiaus Iliuzijų valtelė. Atlikau keletą dainų, kurias vokaliniam ciklui Metai sukūrė Jurgis Gaižauskas. Su koncertmeistere J. Umaraite supratome – jis skirtas profesionaliam atlikėjui. Įdomiai, žaismingai ir techniškai sukurtas akompanimentas atskleidžia mėnesių nuotaikas. Nuoširdūs, greitai įsimenantys tekstai apie gamtą, žmones, jų tradicijas. Net šeši kolektyvai atliko Juozo Elekšio žodžiams sukurtas dainas. Autorius reklamai beveik neskiria dėmesio – išleido 16 knygų ir tik keturis kartus organizavo jų pristatymą, nors jo žodžiams sukurta per 270 dainų. Knygoje spausdinamos ir kelios žemaitiškos dainos. Juozo Elekšio žemaitiškiems tekstams yra kūrę Jurgis Gaižauskas, Antanas Erlickas, Ipolitas Petrošius, Raimondas Dievinas, Pranas Škimelis, Danutė Krakauskienė, Ramūnas Teniukas, Vaidevutis Tautavičius, Izolda Gulbinienė. Šį kartą į tą rikiuotę stojo ir aukštaitis Jonas Šukys. Dainas į repertuarus įtraukė per trisdešimt meno kolektyvų: trys Klaipėdos, du Vilniaus, taip pat Panevėžio, Šiaulių miestų, Akmenės, Mažeikių, Šiaulių, Tauragės, Ukmergės, Vilkaviškio ir kitų rajonų kolektyvai. Autoriui, kaip recenzijoje pastebėjo poetas Arvydas Genys, netrūksta žemaitiško humoro. Tarmių arealai blanksta, todėl gerai, kad yra žmonių, kuriančių ir savo tarme. Tai padeda išlaikyti mūsų etnografinį turtą, liaudies dainininkams duoda naujų, šiuolaikiškesnių temų, melodijų.

Daug liaudies kapelų net televizijoje dainuoja vis tas pačias, anot muzikologo Arvydo Karaškos, „nudainuotas“ dainas. Į tai yra atkreipę dėmesį ir Lietuvos autorių teisių gynimo agentūros darbuotojai. Nauja kūrybinė mintis visada į sveikatą. Juozo Elekšio kūrybą prof. Onutė Voverienė, bibliometrijos pradininkė buvusioje Sovietų Sąjungoje, vaizdžiai pavadino dvasios puota. Gerai ją yra įvertinęs muzikologas Arvydas Karaška ir, žinoma, melodijas kuriantys kompozitoriai. Leidinyje profesionalumu, skambumu pasižymi Jurgio Gaižausko dainos Varniai, Šviesios naktys Elektrėnų, Ipolito Petrošiaus Ainių daina, Vytauto Kurnicko Juokis, Kur ta gėlelė, Danutės Krakauskienės Meilės vasara, Jei galim – dainuokim, Tik tau, Leono Pranulio Laumės pirtyje, Prano Škimelio Oi, tie seniai ir pupytės, Jono Šukio Žemaičių žemė, Saulei juokias Venta. Beje, abiem dainoms gražias melodijas yra sukūrę Jurgis Gaižauskas ir pats Juozas Elekšis. Įdomu, kad spausdinamos ir dvi skambios paties Juozo Elekšio sukurtos dainos. Kūrybingasis Jonas Šukys dažnai randa ką nauja pasakyti kartu su jam patikusiais žodžiais. Tokių dainų-dublių sukurta ir daugiau. Knygoje yra dar viena daina, kuri jau turėjo melodiją. Juozo žodžiams Dar nesakom „Sudie“ (autorius priverstas juos keisti) sukurtos net keturios melodijos (autoriai Vytautas Mykolas, Jonas Šukys, Danutė Krakauskienė, Antanas Galdikas). Verta paminėti Antano Erlicko dainą Raganiukė, kuri išsiskiria žodžių ir melodijos šmaikštumu, skambumu. Ji su dideliu pasisekimu skambėjo didžiosiose Vilniaus ir Kauno salėse. Paminėtinas malonias daineles vaikams sukūręs jaunasis Andrius Petrošius. Nauju žanru išsiskiria Ramūno Teniuko dainos.

Malonu, kad įvertinta ir mano su Ipolitu Petrošiumi sukurta daina Himnas gydytojui. Na, o kaip ji patiks gydytojams, parodys gyvenimas. Juozui Elekšui dainas yra kūrę 26 kompozitoriai ir gabūs meno kolektyvų vadovai. Dainos yra skambėjusios televizijos konkursuose Dainų dainelė, Duokim garo, Nacionalinė muzikos lyga (abiejuose konkursuose jas atlikdami Ventukai tapo nugalėtojais), Kauno sporto halėje, Vilniaus Siemens arenoje, tremtinių sąskrydyje Ariogaloje, Lietuvos Respublikos Seime. Taip pat tapo kariškos dainos konkurso laureatėmis ir prizininkėmis. Juozas Elekšis yra Jungtinių Tautų, Pasaulio sveikatos organizacijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Žurnalistų sąjungos ir AIDS centro konkurso laureatas (2005), Sveikatos apsaugos ministerijos ir Žurnalistų sąjungos konkurso III vietos laimėtojas (2007), Sveikatos apsaugos ministerijos konkurso Sveikatos apsauga – gerosios permainos laureatas (2008), Tėvynės pažinimo draugijos premijos laimėtojas (2008). Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga jam suteikė Lietuvos kultūros šviesuolio vardą. Juozas Elekšis įtrauktas į Amerikos biografijos instituto International Who’s Who of Twentieth Century Achievement ir Kas yra kas Lietuvoje? 1995–1996, 1997–1998 ir 2008–2009 metų enciklopedinius leidinius, Žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos leidinį Senjorai. Beje, jam, kol kas vieninteliam žemaitiškai rašančiam, kultūros ministras suteikė Meno kūrėjo statusą.

Aušra Liutkutė,
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja