MOKSLASplius.lt

Neišblėso statybų romantika

Doc. Algimantas Nakas,
Julius NorkevičiusKai kam vasaros karščiai lėtina, gal net mažina kasdienės veiklos apimtis, bet tik ne docentui Juliui Gajauskui. Vasara pasiūlo jam papildomų darbų. Praėjusių vasarų dienomis jis sudarė didelės apimties „Statybos terminų žinyną“. Šiemet universiteto rektoriaus įsakymu Julius Gajauskas paskirtas VGTU Architektūros fakulteto Pastatų konstrukcijų katedros, kurioje jis ne vieną dešimtmetį plušėjo, pagrindinių studijų baigiamųjų egzaminų – darbų gynimo komisijos pirmininku. Tai atsakingos pareigos, bet docentas jas, kaip ir kiekvieną jam patikėtą darbą, atlieka kruopščiai ir sąžiningai.

Doc. Julius Gajauskas yra aktyvus Lietuvos mokslininkų sąjungos narys, sumanus, rūpestingas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Vilniaus klubo pirmininkas. Vasara – bene pats geriausias laikas keliauti. Todėl pirmininko planuose numatyta ne kartą klubiečius pakviesti išvykon. Neseniai jie važiavo į Grigiškes susipažinti su tilto per Vokę rekonstrukcija, autostrados plėtimo, aplinkkelio tiesimo darbais. Ir statybos aikštelėje užsibuvo ne valandą. Vadinasi, nedingo Julių Gajauską dar vaikystėje pradėjusi vilioti, žavėti statybų romantika.

Docentas ir klubo narius ragina dalyvauti seminaruose, konferencijose, kurių įvairių organizacijų planuose ir vasaros dienomis ne taip jau mažai. Jis aktyviai talkina minėtiems renginiams. VGTU Mokslotyros centro tradicinių teminių susibūrimų organizatoriai docentui nebe pirmą kartą patiki mokslinio sekretoriaus pareigas. Šių funkcijų apimtį jis savanoriškai praplečia. Kiekvienam mokslo istorikų susitikimui parengia įdomų pranešimą apie pastatų konstrukcijų praktinio panaudojimo būklę, kaitą laiko tėkmėje. Prieš metus vykusiam minėto pobūdžio renginiui prikalbino ir padėjo apibendrinti sukauptą patirtį įvairiais statybų klausimais penkis kraštiečius – mokslininkus, gamybininkus. Sėkmingai įgyvendino sumanymą analogiškam pokalbiui sukviesti daugiau norinčiųjų. Ir Julius Gajauskas ėmėsi kruopščiai rengtis mokslo istorikų konferencijai gimtuosiuose Šiauliuose: susitinka su galimais pranešėjais, kalbasi, konsultuoja. Niekas neabejoja, kad docento puoselėjamas rugsėjo renginys sukvies nemažai gerai pasirengusių pranešėjų, į konferenciją susirinks dar daugiau statyba besidominčių šiauliečių.

Beveik birželio ir liepos sandūroje docentas Julius Gajauskas savo artimiausius bičiulius, draugus kviečia į prisiminimų popietę. Susirinkusieji turės ką prisiminti, pasakyti apie renginio šeimininko aštuoniasdešimt gyvenimo metų, iš kurių net penkiasdešimt šešeri prabėgo intensyviai darbuojantis. O dirbta daug kur. Ne vieną dešimtmetį praleido Kauno Politechnikos institute, politechnikume, Vilniaus Gedimino technikos universitete, kur skaitė teorinės mechanikos, statybos darbų technologijos, plieninių konstrukcijų, pramonės pastatų paskaitas, vadovavo gamybinėms-priešdiplominėms praktikoms. Žymius pėdsakus paliko dirbdamas Pramprojekte, MA Statybos ir architektūros, Kolūkių statybos projektavimo instituose ir kitur, demonstruodamas gerą statybinių konstrukcijų žinojimą, atlikdamas sudėtingus įprastinių ir erdvinių konstrukcijų skaičiavimus. Taip pat išnagrinėjo ir praktikoje įdiegė trišarnyrių gelžbetoninių rėmų pastatų konstrukcijas. Parašė vadovėlį „Civilinių pastatų konstrukcijos“, parengė ne vieną metodinį leidinį. Yra penkių išradimų patentų autorius.

Ne kiekvienas gali prisiminti tokią prasmingų darbų gausą.

Džiaugiamės ir sveikiname, linkėdami sveikatos, sėkmės!