MOKSLASplius.lt

Vytautui Triponiui – Vilniaus medicinos draugijos mokslo premija

2007 m. Vilniaus Medicinos draugijos premija ir diplomas Už geriausią mokslo darbą, įdiegtą į praktiką įteikti prof. Vytautui Triponiui. Darbą pristatė Vilniaus chirurgų draugija (pirmininkas doc. A. Gradauskas). Įvertintasis prof. V. Triponio darbas Įgimtų kraujagyslių ligų (arba kraujagyslių displazijų) diagnostikos ir gydymo įdiegimas Lietuvoje.

Kraujagyslių displazijos (raidos sutrikimai, apsigimimas) – viena sudėtingiausių angiologijos problemų. Dauguma angiologinių ligų greitai progresuoja ir veda prie didelės negalios. Laiku nepradėjus gydyti šių ligų, tolesnio gydymo kaina auga, o gydymo veiksmingumas mažėja. Iš angiologinių ligų ypač išskirtinos įgimtos kraujagyslių ligos arba kraujagyslių displazijos (TLK Q 25.1-28.1) kaip sudėtingiausia angiologinė patologija, reikalaujanti tikslios anatominės ir funkcinės diagnostikos bei kombinuoto gydymo (intervencinė radiologija, atvira chirurgija ir lazerių terapija).Dailininkės Ramunės Vėliuvienės paruoštas 2007 m. Vilniaus medicinos draugijos diplomas prof. Vytautui Triponiui

Pagal Europoje atliktus epidemiologinius tyrimus, (Tasnadi G., 1977, Mulliken J. B., 1993) kraujagyslinių apsigimimų dažnis yra 1,2 procentų. Lietuvoje kiekvienais metais gimsta apie 300 vaikų, turinčių didesnį ar mažesnį kraujagyslių raidos sutrikimą – kraujagyslių displaziją. Kasmet šių patologijų vis daugėja. Didelę šių ligonių dalį sudaro suaugę pacientai, sergantys užleistomis ligų formomis. Maždaug 55 proc. jų turi fizinę negalią. Negydant šių pacientų arba taikant pasenusius gydymo metodus, išgyvenamumas tėra 25–30 metų.

Kai kurios kraujagyslių displazijos Lietuvoje pradėtos gydyti 1980 m., tačiau sunkiausios formos, kurios veda prie didelės negalios ir mirties, sovietiniais laikais nebuvo gydomos. Stokojus geros diagnostikos ir patirties, šiems ligoniams, tarp jų ir vaikams, buvo atliekami tik paliatyvūs (palengvinantys) chirurginiai veiksmai, bet jie neišgelbėdavo nuo invalidumo bei mirties.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, įsisavinta sudėtinga intervencinė ir neintervencinė diagnostika bei gydymo chirurginiai ir intervenciniai metodai. Atlikta 70 operacijų koreguojant įvairius įgimtus kraujagyslių defektus ir gelbstint vaikus nuo visiško invalidumo. Organizuota konsultacinė pagalba išoperuotiems ligoniams, jie toliau stebėti. Daug naudos davė bendradarbiavimas su užsienio (italų, švedų ir vokiečių) gydytojais, klinikoje atliktos 5 gydymo procedūros. Hamburgo displazijų chirurgijos mokykloje organizuotas gydytojų tobulinimas. Prof. V. Triponis ten atliko parodomąją operaciją. Ir toliau bendradarbiaujama su Europos mokslininkais, dalyvaujama bendruose projektuose.

2004 m. Vilniuje surengta pirmoji Tarptautinė kraujagyslių displazijų konferencija, kurioje pranešimus skaitė visi žymiausi Europos šios srities specialistai. Pranešime buvo pateikta ir klinikų medžiagos. Konferencijos darbai publikuoti tarptautiniame žurnale Przegląd Flebologiczny anglų kalba. Mokslinė medžiaga apibendrinta bei paskelbta moksliniuose straipsniuose – trijuose užsienio spaudoje ir trijuose Lietuvos žurnaluose. Paskaitos ir pranešimai Lietuvos gydytojams skaityti 2002 m. Klaipėdoje, 2004 m. Šiauliuose ir kasmet Vilniuje.

Europos kraujagyslių displazijų komisija, įvertinusi prof. V. Triponio įdirbį, pasiūlė jam Vilniuje steigti Pabaltijo kraujagyslių displazijų gydymo centrą. Tai padėjo įdiegti į praktiką naują ir ekonomiškai labai svarbią kraujagyslių chirurgijos sritį – kraujagyslių displazijų diagnostiką ir gydymą. Kraujagyslių displazijų operacijos įdiegtos Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose, Vilniaus universitetinėje vaikų ligoninėje ir Klaipėdos jūrininkų ligoninėje. Buvo pagerintos angiologinės paslaugos ir vaikams, ir suaugusiesiems, pagerėjo šių pacientų reabilitacija bei integracija į bendruomenę. Pavyko sumažinti išlaidas ligonių gydymui užsienio kraujagyslių displazijų centruose, paskatinta gerinti jau sukurtus šalies centrus, didesnis diagnostinis ir gydomasis krūvis perkeltas į ambulatorijas.

Toliau sėkmingai plėtojama kraujagyslių displazijų mokslo sritis. Sukurta intelektinė bazė sunkiausioms ir daugiausiai kainuojančioms kraujagyslių ligoms diagnozuoti bei gydyti, parengti gydytojai (radiologai ir chirurgai), dirbantys šiose srityse. Pagerinta sudėtingų, multifeokalinės arterinės ir veninės sistemos patologijos diagnostika. Dabar galima tiksliau diferencijuoti gydymo metodus ir planuoti operacijas, greičiau nustatyti indikacijas rekonstrukcinėms operacijoms. Parengta angiologijos programa, kurioje numatytos gairės, kaip toliau plėtoti šią programą.

Galima pasidžiaugti, kad dabar Lietuvoje kraujagyslių displazijų diagnostika ir gydymas atitinka Europos standartus.

Vilniaus medicinos draugijos mokslo premija už geriausią mokslo darbą teikiama nuo 1977 m., pasiūlius tuometiniam draugijos pirmininkui prof. Salezijui Paviloniui. Darbus gali pristatyti visų specialiųjų draugijų nariai. Geriausias darbas išrenkamas Vilniaus medicinos draugijos valdybos posėdyje (dalyvaujant visiems Vilniaus specialiųjų draugijų pirmininkams) slaptu balsavimu. Jau įteikta 31 premija ir dailininkės Ramunės Vėliuvienės paruošti diplomai. Buvo pristatyti 94 darbai, jų autoriai apdovanoti Vilniaus medicinos draugijos garbės raštais.


Dr. Žana Bumbulienė

Vilniaus medicinos draugijos atsakingoji sekretorėNuotraukoje: Dailininkės Ramunės Vėliuvienės paruoštas 2007 m. Vilniaus medicinos draugijos diplomas prof. Vytautui Triponiui