MOKSLASplius.lt

MINIMOS 100-OSIOS IŠKILAUS LIETUVOS DIPLOMATO ANICETO SIMUČIO GIMIMO METINĖS

Šių metų vasario 11 d. sukanka 100 metų, kai gimė Anicetas Simutis – pirmasis atkurtosios Lietuvos valstybės ambasadorius Jungtinėse Tautose, ilgametis Lietuvos generalinis konsulas Niujorke.

Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Oskaras Jusys, buvę Generaliniai konsulai Niujorke Petras Anusas, Rimantas Morkvėnas ir Mindaugas Butkus pagerbė diplomato atminimą, padėdami vainiką Antakalnio kapinėse.

Nuo 1936 m. A. Simutis dirbo Lietuvos generaliniame konsulate Niujorke raštvedžiu, konsuliniu atašė, vicekonsulu, generaliniu konsulu. 1991 m. ambasadorius A. Simutis įteikė skiriamuosius raštus Jungtinių Tautų Generaliniam sekretoriui Chavjerui Peresui de Kueljaro (Javier Perez de Cuellar).

Anicetas Simutis buvo aktyvus lietuvių išeivijos bendruomenės narys, daugelio straipsnių JAV lietuvių spaudoje autorius, stengėsi plėtoti Niujorko lietuvių prekybos rūmų veiklą, lankėsi ir skaitė pranešimus lietuvių bendruomenei Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje ir Venesueloje.

1953 m. A. Simutis parengė ir išleido Pasaulio lietuvių žinyną. A. Simučio nuopelnai Lietuvos valstybei įvertinti Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Didžiuoju kryžiumi ir Komandoro kryžiumi. Ambasadorius Anicetas Simutis mirė 2006 m. kovo 8 d. Niujorke.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleistoje knygoje Anicetas Simutis: 60 metų Lietuvos diplomatinėje tarnyboje galima sužinoti apie A. Simučio gyvenimo kelią, diplomatinę tarnybą, kurią jis itin sunkiomis sąlygomis ėjo iki pat nepriklausomybės atkūrimo (Juozo Skiriaus įvade), susipažinti su jo straipsniais, kalbų rankraščiais, laiškais, atmintinėmis, kelionių aprašymais, oficialiais dokumentais, kurie atskleidžia ilgą ir sudėtingą diplomato gyvenimo kelią, jo visuomeninę veiklą išeivijoje, kūrybiniais bei publicistiniais darbais. Leidinys paįvairintas diplomato veiklą atspindinčiomis nuotraukomis, pateikiama išsami pavardžių rodyklė. Knygos sudarytojai – Rimantas Morkvėnas ir Laima Vincė Sruoginis.


URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas

Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius,

Redakcija