MOKSLASplius.lt

PRO MEMORIA POVILAS ALGIRDAS VAŠKELIS

PRO MEMORIA
POVILAS ALGIRDAS VAŠKELIS
(1937 m. sausio 19 d.–2009 m. vasario 5 d.)

2009 m. vasario 5 d. mirė vienas žinomiausių ir iškiliausių Lietuvos chemikų, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (akademikas), profesorius, habilituotas daktaras, Chemija žurnalo redakcinės kolegijos garbės pirmininkas Povilas Algirdas Vaškelis.

Povilas Algirdas Vaškelis gimė 1937 m. sausio 19 d. Puodžiuose, Užpalių valsčiuje, Utenos apskrityje. 1954 m. su pagyrimu baigęs Tryškių vidurinę mokyklą, jis įstojo į Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą. Studijuodamas pradėjo dirbti fakultete laborantu, vėliau – vyriausiuoju laborantu Chemijos ir cheminės technologijos institute, ten baigęs mokslus pasiliko dirbti jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu.

Didžioji P. A. Vaškelio, ilgamečio Chemijos instituto darbuotojo ir direktoriaus, mokslo darbų dalis buvo skirta sistemingiems cheminio (besrovio) metalų ir jų lydinių nusodinimo kinetikos ir mechanizmo tyrimams bei tirpale (jau minėtos metalų jonų kompleksų pusiausvyros, cheminės metalizacijos tirpalų stabilumas, koloidinių metalo nanodalelių formavimas ir jų savybės) bei paviršiuje (heterogeninė katalizė ir elektrokatalizė, paviršių aktyvavimas, tikrojo paviršiaus ploto nustatymas ir kt.) vykstančiais procesais. Pažymėtina, kad šiais svarbiausiais darbais P. A. Vaškelis įnešė ypač svarų indėlį į chemijos mokslą ir tapo visuotinai pripažintu pasaulinio lygio autoritetu. To jis pasiekė sėkmingai jungdamas fundamentinius ir praktinius – vienas kitą papildančius – mokslinių tyrimų aspektus.

1982 m. jis apgynė chemijos mokslų daktaro (dabar – habilituoto daktaro) disertaciją, 1985 m. tapo profesoriumi, 1990 m. buvo išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu, o 1998 m. – akademiku, buvo apdovanotas dviem Lietuvos mokslo premijomis (1989 ir 2000 m.). Akademikas parašė dvi knygas, publikavo daugiau kaip 200 mokslo straipsnių, kurie cituoti buvo beveik tūkstantį kartų. Jam vadovaujant parengtos ir apgintos 15 daktaro disertacijų, o du iš šių daktarų tapo habilituotais daktarais.

Netekome nuostabaus Kolegos, erudito ir plataus akiračio chemiko. Atmintyje išliks jo atidus dėmesys bendradarbiams, didžiulė tolerancija, vertingi vadovo, mokytojo patarimai ir geranoriška pagalba.


Chemijos institutas,

Lietuvos mokslų akademija