MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/07/10

CHEMIJOS INSTITUTAS
skelbia priėmimą į fizinių mokslų srities chemijos krypties (03 P) dieninę doktorantūrą.

Stojantieji į doktorantūrą asmenys iki 2008 m. rugsėjo 18 d. moksliniam sekretoriui pateikia:

1) prašymą instituto direktoriaus vardu;
2) gyvenimo aprašymą;
3) kvalifikacinio magistro laipsnio ir jo priedų kopijas;
4) dviejų mokslininkų rekomendacijas;
5) paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas arba doktorantūros krypties mokslinį referatą;
6) 2 nuotraukas 3x4 cm.

Dokumentai priimami A. Goštauto g. 9, 218 kab., Vilnius LT-01108, tel. (8 ~ 5) 266 1294, 264 8884 (http://www.chi.lt).


DirektoriusFIZIKOS INSTITUTAS
Skelbia konkursą į fizikos mokslų krypties doktorantūrą. Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, iki š. m. rugsėjo 10 d.  Fizikos instituto moksliniam sekretoriui pateikia:

1) prašymą instituto direktoriui;
2) magistro kvalifikacinio laipsnio diplomo ir jo priedų kopijas;
3) dviejų mokslininkų rekomendacijas;
4) gyvenimo aprašymą;
5) savo mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas arba doktorantūros krypties mokslinį referatą.

Adresas: Savanorių pr. 231, LT-02300 Vilnius, tel. (8 ~ 5) 266 1649.

DirektoriusLietuvos energetikos institutas
skelbia priėmimą į
technologijos mokslų
energetikos ir termoinžinerijos krypties (06 T),
dieninę doktorantūrą

Doktorantūros studijų metu sudaromos sąlygos papildomai dirbti disertacijos temos srityje; yra galimybė dalyvauti tarptautiniuose projektuose, stažuotis užsienio mokslo centruose, dalyvauti tarptautinėse konfe-rencijose, įsilieti į aktyvų instituto Jaunųjų mokslininkų sąjungos (http://jms.lei.lt) kolektyvą prašymą instituto direktoriaus vardu, kuriame nurodo doktorantūros kryptį (prašymo formą rasite www.lei.lt, Informacija, Doktorantūra);

- gyvenimo aprašymą;
- kvalifikacinio magistro laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomą ir jo priedą bei jų kopijas;
- dviejų mokslininkų rekomendacijas, skirtas LEI Doktorantūros komisijai;
- paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas, o jeigu jų nėra – doktorantūros krypties mokslinį referatą;
- asmens tapatybę įrodantį dokumentą bei asmens tapatybės kortelės arba paso paskutinio puslapio kopiją;
- kitus kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

Pastaba. Būsimiems doktorantams siūloma atvykti išankstiniam pokalbiui su galimais doktorantūros moksliniais vadovais.
Dokumentai priimami Lietuvos energetikos institute, Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas, 233 kab.nuo 2008 m. rugpjūčio 11 d. iki rugpjūčio 28 d.


Priėmimo konkursas įvyks 2008 m. rugpjūčio 29 d. 9 val. 202 kab.


Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 ~ 37) 401 809, faks. (8 ~ 37) 351 271, el. p. jolanta@mail.lei.lt, www.lei.ltBIOCHEMIJOS INSTITUTAS

skelbia priėmimą į biochemijos mokslo krypties dieninę doktorantūrą.

Stojantieji pateikia:
- prašymą instituto direktoriaus vardu;
- gyvenimo aprašymą;
- kvalifikacinio magistro laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedo kopijas;
- dviejų mokslininkų rekomendacijas;
- paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas, jei jų nėra – doktorantūros krypties mokslinį referatą;
- kitus, priėmimo skelbime nenurodytus, bet jų nuomone svarbius dokumentus.

Dokumentai priimami iki š. m. rugpjūčio 31 d. adresu: Mokslininkų g. 12, 203 kab., LT-08662 Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 ~ 5) 272 9144. Konkursas vyks rugsėjo mėn.